HR Business Partner

Sector:
IT/ICT
Currency:
Locatie:
Nederland
Salaris Omschrijving:
negotiable
Gepost:
09/09/2019
Job Ref:
124676

Op dit moment zijn wij voor een groot postbedrijf op zoek naar een HR Business Partner.

De afdeling HR Business Partner (HR BP) voegt waarde toe door het (senior) management pro-actief te adviseren, inspireren en uit te dagen op HR thema’s die bijdragen aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen (KPI’s). Als gevolg van een sterk veranderende omgeving is een sterke link tussen HR en het management noodzakelijk.

1. HR-bijdrage aan realisatie doelstellingen
- Medeverantwoordelijk voor de aanpak en realisatie van bedrijfsdoelstellingen (KPI's) .
- Adviseert pro-actief het senior management, zodat de (HR) doelstellingen worden gerealiseerd.
- Begeleidt incidenteel individuele vertrouwelijke trajecten al dan niet op PAO-niveau.
- Is onderdeel van het (senior) MT.

2. Legt verbinding met HR experts, HR support en control
- Creëert een uitwisseling van vraag en behoefte van senior management naar experts/support.
- Heeft een aanvullende rol als projectleider.
- Zoekt verbinding met control/financial BP.

3. Bezetting en organisatieverandering
- Adviseert het senior management bij de (personele consequenties) van omvangrijke/complexe organisatieveranderingen.
- Coördineert/eindverantwoordelijk voor omvangrijke/complexe reorganisaties/overnames.
- Stelt (obv beleid vanuit expert) gezamenlijk met de business bezettingsplan op en acteert hierop.

4. Arbeidsvoorwaarden
- Vertaalt arbeidsvoorwaarden, regelingen en instrumenten naar concrete werksituaties.
- Bewaakt juridische procedures.

5. Analyse
- Maakt voortgang duidelijk en voorspelbaar door structurele en ad hoc informatievoorziening.

6. Personeelsontwikkelingen
- Adviseert over de gewenste personeelsontwikkelingen en opleidingsbehoefte van de afdelingen.
- Coacht senior management(-teams).

Michael Bailey International is acting as an Employment Business in relation to this vacancy.

Contactgegevens:
Tel: 020 7739 2022
Contact: Eva Mans
E-mail:

u kunt teruggaan naar uw huidige zoekresultaten door te klikken op.

Latest Job Listings