Citrix beheerder

Sector:
IT/ICT
Currency:
Locatie:
Nederland
Salaris Omschrijving:
Negotiable
Gepost:
09/11/2018
Job Ref:
121631

Voor een gemeente in Nederland zijn wij met spoed op zoek naar een Softwareontwikkelaar!

Project omschrijving De afdeling Stedelijk Beheer van V&OR beschikt over eigen ICT-systemen en -applicaties waarmee data worden vergaard in de openbare ruimte.
Een ervan is de softwareapplicatie (geprogrammeerd in Jboss EAP/AMQ) voor het geautomatiseerd handhaven van inrijdverboden in gebieden in de stad waar de toegang aan bepaalde categorieën gemotoriseerd verkeer door de gemeenteraad is ontzegd (op basis van kentekenherkenning).
Het gaat met name om de milieuzones, maar ook de onderdoorgangen (fiets- en voetgangerspassages) en ook voor beperkingen aan de routes voor zwaar verkeer, selectieve toegang tot taxistandplaatsen en autoluwe delen van de stad. Daarnaast levert de applicatie data voor de reistijdensoftware, de crowd monitoring en het waarnemingenarchief.

Voor het verder aanpassen van de software en het uitbreiden ervan ten behoeve van de milieuzones en de andere toepassingen zijn modules nodig voor allerlei zaken, zoals ontheffingen, koppelingen (camera's, dynamische bebording, DigID, E-herkenning, IDeal), toezicht en handhaving.
Daarbij wordt bovendien gebruik gemaakt van een of meer ESB('s) (enterprise service bus), die ten behoeve van de diverse applicaties en datastromen geconfigureerd moet(en) worden.
Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is de gemeente op zoek naar enkele softwareontwikkelaars.

Werkzaamheden
-Het verder aanpassen van de software aan de nieuwe situatie in nauwe samenwerking met de systeembeheerders -Het uitbreiden van de applicaties ten behoeve van de diverse toepassingen, zoals de business rules en het analyseren en onderhouden van afhankelijkheden met andere technische voorzieningen (VPN, servers etc..)
-Uitvoeren workarounds en patches, zoals op de database
-Aanpassen van de technische configuratiebestanden
-Borgen van de beveiliging van de applicaties
-Presenteren van de uitgevoerde werkzaamheden aan de business tijdens de demo's
-Opstellen van de documentatie behorend bij de applicatie

Eisen
- Beschikt minimaal over minimaal HBO-werk- en denkniveau.
- Aantoonbare ruime kennis van en ervaring met het programmeren van software voor het handhaven van toegangsverboden via kentekenherkenning, ICT
-technische afhandelingsprocessen bij overtredingen en het inrichten van een workflow voor de beoordeling van ontheffingen en uitzonderingen
- Aantoonbare ruime kennis van en ruime ervaring met F5 big IP, met name ASM en APM
- Aantoonbare ruime kennis van en ruime ervaring met JBoss EAP en JBoss AMQ
- Geeft in maximaal 1 a4 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.
- Aantoonbare ervaring met het analyseren en volgen van berichtenverkeer via een ESB
- Aantoonbare ervaring als applicatieontwikkelaar.
- Aantoonbare bijdrage als programmeur aan het opleveren van een werkend ICT
-systeem voor een overheid.
- Aantoonbare ervaring met het werken in teamverband als ICT-ontwikkelaar.
- Aantoonbare ervaring met het programmeren en inrichten van koppelingen met DigiD, e-herkenning-inlog en Idealbetalingen.

Michael Bailey International is acting as an Employment Business in relation to this vacancy.

Contactgegevens:
Tel: 020 7739 2022
Contact: Eva Mans
E-mail:

u kunt teruggaan naar uw huidige zoekresultaten door te klikken op.

Latest Job Listings