Communicatieadviseur Infrastructuur en Inkoop

Sector:
IT/ICT
Currency:
Locatie:
Nederland
Salaris Omschrijving:
Negotiable
Gepost:
06/11/2018
Job Ref:
121609

Doel van de opdracht

Als senior communicatieadviseur voor de unit en het thema Collectieve Infrastructuur en Inkoop ben je verantwoordelijk voor visie, strategisch advies, planvorming en de uitvoering. Je bewaakt de voortgang en samenhang met andere communicatieplannen en je stuurt waar nodig bij. Je betrekt de verschillende expertises bij de uitvoering van de communicatieplannen en bewaakt de voortgang en samenhang. Je werkt hierbij nauw samen met de collega communicatieadviseurs van de andere units, de verschillende communicatie experts zoals redactie, web redactie, direct marketing, projectleiders en inhoudelijke experts.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

* Visie vormen op communicatie over de unit en het thema Collectieve Infrastructuur en Inkoop, rekening houdend met diverse doelgroepen binnen de gemeentelijke organisatie;
* Proactief advies over communicatie en positionering van de unit en het thema Collectieve Infrastructuur en Inkoop;
* Proactief verbinding leggen tussen het thema Collectieve Infrastructuur en Inkoop en de andere thema’s binnen de organisatie;
* Uitvoeren en invulling geven aan de communicatie aanpak/plan;
* Uitvoering (laten) geven aan het produceren van communicatiemiddelen en activiteiten m.b.t. de unit en het thema Collectieve Infrastructuur en Inkoop;
* Afstemmen van inhoudelijke wensen en verwachtingen met de inhoudelijke projectleiders;
* Afstemmen van communicatiekaders met de teammanager communicatie;
* Rapporteren over de voortgang en adviseren over een eventuele bijstelling van aanpak;
* Actueel houden van de kennis en informatie over het thema Collectieve Infrastructuur en Inkoop op alle communicatiekanalen van de organisatie.

Eisen

* WO-werk-en denkniveau, verkregen door tenminste een HBO-opleiding in een richting die relevant is voor de opdracht (bijvoorbeeld Communicatie, Nederlands, politicologie of bestuurskunde);
* Ervaring (5 jaar) als communicatieadviseur, zowel binnen als buiten de overheid;
* Is bekend met de werkprocessen van een vereniging of een koepelorganisatie;
* Is in staat tegenstrijdige belangen te structureren en van daaruit oplossingsrichtingen en uitvoerbare plannen te formuleren of zelf uit te voeren (oftewel verbindingen leggen, maar tegelijkertijd ook sturing geven);
* Aantoonbare recente ervaring (opgedaan in de afgelopen 3 jaar) met de inrichting van digitalisering en dienstverlening bij de overheid en met de ontwikkelingen in de informatiesamenleving;
* Aantoonbare ervaring met het vertalen van een visie op communicatie in een doeltreffende aanpak;
* Ervaring opgedaan in de afgelopen drie jaar met het inrichten van communicatie en kernboodschappen voor uiteenlopende doelgroepen (ook voor bestuurders);
* Heeft aantoonbaar meermalen zelfstandig project- en productinformatie vertaald naar communicatieplannen die aansluiten bij de doelgroepen van de organisatie (zijnde bijvoorbeeld informatie- en automatiseringsmedewerkers, managers en bestuurders van gemeenten);
* Heeft in de rol van communicatieadviseur communicatieplannen geoperationaliseerd in de vorm van concrete (deel)plannen van aanpak, communicatiemiddelen, - producten, -bijeenkomsten etc..

Het toevoegen van een motivatie waarin per eis de geschiktheid wordt beschreven is verplicht. Zonder motivatie neemt de organisatie de kandidaten niet in behandeling.

Michael Bailey International is acting as an Employment Business in relation to this vacancy.

Contactgegevens:
Tel: 020 7739 2022
Contact: Amal Elouali
E-mail:

u kunt teruggaan naar uw huidige zoekresultaten door te klikken op.

Latest Job Listings