Project manager Filenet

Sector:
IT/ICT
Currency:
Locatie:
Nederland
Salaris Omschrijving:
Negotiable
Gepost:
08/08/2018
Job Ref:
120530

Voor een bekende opdrachtgever in Utrecht ben ik opzoek naar een Project Manager. Voor de digitale documenthuishouding (DDH) bij de opdrachtgever vormt het documentsysteem FileNet de basis. FileNet is onomstotelijk verbonden aan DDH en is het uitgangspunt voor de uit te voeren werkzaamheden.De project manager draagt direct bij aan de doorontwikkeling en productie van de DDH,waarbij het resultaat gerelateerd is aan ondersteuning van het management dan wel de lijn.

Je:

1. Coördineert activiteiten binnen het portfolio DDH en koppelt de status en voortgang tussentijds terug aan de portfoliomanager, de stuurgroep en de opdrachtgever;

2. Draagt verantwoordelijkheid voor de status en voortgang van de masterplanning en ontwikkelagenda DDH ten behoeve van de doorontwikkeling van het document management systeem (Enterprise Content Management) in IBM FileNet;

3. Adviseert de programmamanager, de lijn en het management over mitigerende maatregelen voor knelpunten en risico’s in relatie tot het portfolio DDH;

4. Onderkent vraagstukken waarover beleidsbeslissingen genomen moeten worden, signaleert en bereidt deze vraagstukken voor (memo’s/nota’s), inclusief de organisatorische en technische consequenties;

5. Monitort de portfolio DDH activiteiten en borgt dat deze plaatsvinden conform het voortbrengings- en wijzigingsproces in lijn met de geldende afspraken tussen DDH en het CIO-Office;

6. Voert het projectmanagement uit voor digitalisering post als projectonderdeel van DDH;

7. Borgt de frequente afstemming tussen het portfolio DDH en het CIO-Office over de activiteiten en producten die het portfolio DDH uitvoert cq. oplevert in relatie tot de IV kaders en richtlijnen;

8. Initieert professionalisering op het gebied van IT delivery, planning, risicomanagement en rapportages.

Werkervaring/Denkniveau:

1. Academisch niveau in combinatie met kennis en ervaring met bedrijfsprocessen ten behoeve van Enterprise Content Management (ECM);

2. Achtergrond in ICT-Management,

3. Bedrijfskunde of soortgelijk;

4. IT delivery en systeemontwikkeling (Agile).

Kennis en ervaring ≥ 10 jaar:

• Kennis en ervaring met project-/programma management en Agile Scrum;

• Meerjarige kennis en ervaring met IBM FileNet Content Navigator en BiZZdesign BPM;

• Kennis en ervaring met documenthuishouding (Enterprise Content Management);

• Gecertificeerde kennis van Prince2 Practioner, Scrum Master (PSM1), Agile Scrum Foundation, Information Security Foundation, ITIL, BiSL en ASL;

• Adviesvaardigheden op tactisch en strategisch niveau (organisatie/proces/systeem);

• Kennis en ervaring van verschillende analysemethoden en -technieken;

• Kennis en ervaring met complexe (bedrijfs)processen tbv documenthuishouding.

Michael Bailey International is acting as an Employment Business in relation to this vacancy.

Contactgegevens:
Tel: 020 7739 2022
Contact: Amal Elouali
E-mail:

u kunt teruggaan naar uw huidige zoekresultaten door te klikken op.

Latest Job Listings