Zoeken op trefwoord Help

Het trefwoord zoeken zoekt elk tekstveld (bijv locatie, functinaam,functie beschrijving, bedrijfsnaam etc.) met behulp van boolean zoeken waar de 2resultaten tergkeren op de volgende zoektermen ('AND' search). Dit is het zelfde als het plaatsen van (+) teken voor alle woorden in de zoekternen op andere sites.' zoekt (bijv Google).

Het is onnodig om komma of een ander scheidingsteken tussen de trefwoorden in te voeren- houd ruimte vrij. Aanhalingstekens ("") kunnen worden gebruikt om meerdere woorden te zoeken voor die zin eerder dan elk van de afzonderlijke woorden op te zoeken. het zetten van aanhalingstekens om individuele woorden zal in het zoekresultaat woorden bevatten in aanhalingstekens dan de benodigde woorden  . Minus (-) teken kan ook gebruikt worden om een specifieke woord niet te vinden

Hier zijn enkele korte zoek voorbeelden

sales manager : vind bijpassende banen"sales" and "manager"

"sales manager" : find jobs matching the phrase "sales manager"

"sales" "manager" : vind bijpassende banen "sales" and "manager"

manager -sales :vind bijpassende banen"manager" maar niet het woord bevatten "sales"

+sales +manager : vind bijpassende banen "sales" AND "manager"

Stemming' wordt ook gebrukt om aan te geven dat derivaten van een woord ook worden gevonden, bijv engineer will also find engineers and engineering 

Close Window